Gemengerot vum 26. November

  • De Projet “Zéilewee” ass fir d’CSV eng flott Kompromëssléisung tëscht néidegem Wunngebitt a Naturschutz.
  • D’CSV huet d’Noutwennegkeet fir e véierten Tennisterrain ënnerstrach.
  • Och hunn d’CSV-Gemengeréit de Schäfferot gefrot eppes z’ënnerhuele fir dat erëm eng Kiermes stattfënnt wou d’Kanner sech kennen ameséieren, eng Kiermes déi et verdéngt dësen Numm ze droen.
  • Kritik un de Schäfferot: et muss e grave Problem tëschent dem Schäfferot an dem Gemengepersonal bestoe wann innerhalb vun dräi Méint zwee wichteg Beamten démissionéieren.
  • Zum Problem Drénkwaasser: d’CSV fuerdert méi regelméisseg Kontrollen.

An der Press publizéiert den 27.November
Offizielle Rapport nach net disponibel

20081127_trinkwasser