Endlech Berichter aus de Gemengerotssëtzungen!!

D’CSV begréisst dass an dem lëschte Gemeeneblat Berichter vun de Gemengerotssëtzunge vun 2009 publizéiert sinn (nodeems de leschte Bericht awer eng Zäitchen zréckläit (Abrëll 2008)). Leider hu mir misse feststellen dass déi Berichter eesäiteg gehale sinn. D’CSV wënscht sech dass de Maacher Bierger objektiv an exhaustiv informéiert gëtt, a sech seng eege Meenung zu de verschiddenen Theme bilde kann. Soulaang déi Situatioun bestoe bleift, fille mir eis verflicht den interesséierte Bierger iwwert eise Site um Laafenden ze halen.