Generalversammlung net méi den 16. Februar !

OPGEPASST! D’Generalversammlung huet misse geréckelt ginn. Si fënnt net méi de 16. Februar statt. Den neien Datum kréien d’Membere per Post matgedeelt, an e gëtt och op dëser Plaz publizéiert.