Gemengerot vum 27. November

20091128_gemeinderat_parking ltjb (Medium)De Freiden 27. November huet d’Wort iwwer d’Gemengerotssëtzung vum Dag virdru geschriwwen. Klickt op d’Bildchen fir den Artikel nozeliesen.

Den Detail zur Question parlementaire déi am Artikel ugeschwat gëtt (Parkingproblematik am Kader vun der Erweiderung vum Lycée) fannt Dir hei op eisem Site.