Äntwert op d’Parlamentaresch Ufro betreffend Recetten déi aus den Protokolen entstinn

Hei kënn Dir d’Äntwert vum Här Innenminister Jean-Marie Halsdorf op d’Parlamentaresch Ufro vum Député-Maire Léon Gloden, betreffend d’Recetten, déi aus den Protokolen entstinn, noliesen.

Réponse à la question N° 2646 (Question écrite) de Monsieur Léon Gloden, Député concernant Répartition entre l’Etat et les communes des recettes générées par les agents municipaux, par Monsieur Jean-Marie Halsdorf, Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)