Äntwert op d’ parlamentaresch Ufro vum Député-Maire Léon Gloden iwwert Reliounsenseignants an der École fondamentale

Hei fann Dir d’Äntwert vum zoustännege Minister op d’Question parlementaire vum Député-Maire Léon Gloden iwwert Reliounsenseignants an der École fondamentale:

R_QP_132656

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)