Parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden iwwert Pénuries vun den Médecins généralistes

Hei fann Dir eng zweet Question parlementaire vum Léon Gloden betreffend Pénuries vun den Médecins généralistes:

QP-Pénuries de médecins

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)