Äntwert op d’parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden betreffend d’Loi communale

Hei fann Dir:

d’Äntwert op d’Question parlementaire vum Député-Maire Léon Gloden betreffend d’Loi communale an domat d’Regelung vun engem Changement um Niveau vum Schäfferot während der Mandatszäit.

QP LG_ Loi communale

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)