Parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden iwwert de schlecht funktionéierenden Noutdéngscht an der Kannerklinik

Hei fann Dir:

d’Question parlementaire vum Député-Maire Léon Gloden betreffend den schlechten Funktionnement vum Noutdéngscht an der Kannerklinik.

QP_réclam_serv_perm_urg_Kannerklinik

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)