Äntwert vum Dan Kersch op d parlamentaresch Ufro vum Léon Gloden iwert de Recrutement vun den Secouristes-ambulanciers

Hei fann Dir:

d’ Äntwert vum Här Inneminister Dan Kersch op dem Léon Gloden seng Question parlementaire betreffend de Recrutement vun den Secouristes-ambulanciers:

QP de LG_ ambulancier

 

 

 

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)