Gemengerot vum 11.03.2016

Haut am Gemengerot hun mer nach eng Kéier iisem verstuerwene Schäffen Aly Gary geduecht.

Den neie Schäffe Marc Krier ass mat de Stëmme vun der Majoritéit designéiert gin. D‘Oppositioun huet sech enthalen.

Och ass den neie Gemengeconseiller Raymond Classen vereedegt gin.

 

Am Gemengerot ass de Projet Foussgängerzone à l’unanimité ugeholl gin. Fir 1.150.000 € gin folgend Aarbechte gemaach: D’Verleeë vun der Fibre optique, vum Elektreschen, Eltrona a Gas. Och gëtt „Hot City“ verluecht. Eng nei Audiosanlag gëtt an der Foussgängerzone installéiert an et kommen och nei Bänken. Dës Modernisierungsaarbechten droen och zur Attraktivitéit vun der Foussgängerzone bei. Alles gëtt gemaach fir datt d’Inconvénienten fir d’Geschäftsleit, Awunner a Clienten sou kleng wéi méiglech bleiwen.

 

Op d’Ufro vun der DP huet de Schäfferot och eng Kéier all déi Projeten opgezielt, déi um Gaang sin realiséiert ze gin oder an der nächster Zäit ugefaange gin fir realiséiert ze gin. Et huet sech erausgestallt datt dës Majoritéit ganz vill Projeten op den Instanzewee bruecht huet, déi eng nohalteg positiv Entwécklung fir Gréiwemaacher mat sech bréngen.

 

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)