Firwat kritt den Oste keen Impfzenter a wéi gëtt sécher gestallt dass all Awunner, och, a besonnesch Leit, déi net mobil sinn, ee gudden Accès zu den Zentren hunn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Den Direkter vun der Santé huet haut ugekënnegt datt an enger éischter Phase am Zentrum, am Süden an am Norden jeeweils een Impfzentrum wäert opgoe fir d’Populatioun géint de COVID-19 ze impfen.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d‘Gesondheetsministesch stellen:

 1. No wéi enge Critèren ass de Choix getraff gi fir just an 3 Bezierker vum Grand-Duché Zentren anzeriichten?
 2. Aus wéi engem Grond ass net virgesinn och am Osten en Impfzentrum anzeriichten?
 3. Wéi wëll d’Regierung garantéieren datt all Awunner am Land e gudden Accès zu den Impfzentren hunn? Ass virgesinn, nët mobile Leit eng Hëllef unzebidden?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                  Octavie Modert                     Léon Gloden

Gëtt et eng kloer Regel wien welch Responsabilitéiten huet beim botzen fir d’Ufere vun de Baachen?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung an un d’Madamm Inneminister weider ze leeden.

D’Ufere vun de Baachen uechter d’Land ze botzen ass eng wichteg Aufgab fir ze verhënneren datt et zu schlëmmen Iwwerschwemmungen zemol bannent den Uertschaften. Dës kann z.B. geschéie bei schwéiere Reefäll wou vill doudegt Holz, Steng a Bulli matgeschwemmt ginn. Des weideren, wa laang net gebotzt gëtt, wiisst vill Onkraut aus de Baachbetter, wat och erëm d’Waasser staut.

Allerdéngs gëtt et hei Onkloerheete wat d’Kompetenzen ugeet, well engersäits d’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE) eng Kompetenz hunn, anerersäits awer och d’Gemengen hir Responsabilitéit mussen huelen. Aussoe vu Responsabele vun der AGE no géifen et hei scho  jorelaang Diskussioune well et kee legalen Text gëtt deen d’Aufgabe kloer definéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Aussoe confirméieren?
 • Wa jo, gedenkt d’Regierung eng legal Basis auszeschaffe fir d’Kompetenzopdeelung kloer ze reegelen? Wann nee, aus wéi enge Grënn?
 • Wann dës Aussoen net stëmmen, kann d’Regierung d’Gemengen driwwer informéiere wéi dës Situatioun an Zukunft ze handhaben ass?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

 

Question urgente iwwert Reserve Sanitäre

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am Grand-Duché ginn et fir  d’Professions de Santé Dispositiounen déi festhalen datt wann ee 5 Joer de Beruff net ausgeüübt huet, muss e Cour de Recyclage maache fir zeréck an de Beruff goen ze kënnen.

Des weideren ass et esou datt et fir Leit an der Pensioun Anticumulbestëmmunge gëtt wann si nach eppes zousätzlech verdéngen. Änlech Bestëmmung gëlle fir d’Preretraite an d’Retraite anticipée.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

Gëllen des Mesuren och fir d’Reserve Sanitäre, oder sinn do aner Moossname geplangt?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Marc Spautz                                                      Léon Gloden

Deputéierten                                                   Deputéierten

Bis Enn 2025 muss 50% vum Plastiksoffall recycléiert ginn. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?

Hei d’Aentwert vun der Mme Minister

 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

D’europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50% vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten net dolaanscht fir méi verschidde Plastiksproduiten ze sammelen an ze recycléieren. Sou kéint een zum Beispill zousätzlech zu dem schonns gesammelte Verpackungs-Offäll aus Plastik och weider Produite wéi Barquetten, Folien, Tuten oder Plastiksbechere mëttels der bloer Tut sammelen a bei de Stéit doheem ewech huelen.

Schonns am Januar 2019 huet Valorlux dofir eng nei Sortéieranlag hei am Land beoptragt, di justement kann all déi betraffe Verpackungs-Offäll aus Plastik propper trennen, wat och an zwee Pilotprojeten an zesumme mëttlerweil 48 Gemenge bestätegt ginn ass, a wat wichteg fir de weidere Recyclage ass. Domadder huet sech Valorlux d’Kapazitéit gi fir bal all déi verschidde Verpackungs-Offäll aus Plastik (PET, PS, PE, PP, PE-HD) aus ganz Lëtzebuerg ze sammelen an ze sortéieren, fir dat se och kënne recycléiert ginn.

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N° 2355 ass d’Madamm Ministesch op puer Froen dozou agaangen an se huet z.B. gesot, dass den Haapt-Fokus  aus der Siicht vun der Regierung weider op der Vermeidung vu Plastik géif leien an ee wëllt  an deem Zesummenhang och besonnesch Recyclingszentere weider stäerken. An engem rezente Reportage op RTL Télé huet d’Ministesch déi Aussoen nach eemol confirméiert.

Aussoe vun Experten an deem selwechte Reportage no kann deen an de Recyclingszentere gesammelte Verpackungs-Offall awer zu engem groussen Deel net direkt recycléiert gi, well ze vill Zorte matenee vermëscht sinn a weder vun de Leit, déi et selwer mussen uliwweren, nach vum Personal vun de Recyclingszenteren ausernee gehale kënne ginn. Dat kann nëmme maschinell gemaach ginn. Déi Quantitéite mussen also dono opwänneg nosortéiert ginn oder, wann dat net méi geet, verbrannt ginn.

Dat alles stéing am Géigesaz zu de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut, déi direkt maschinell sortéiert ginn a wou déi ganz Logistik bedeitend méi einfach a performant wier. Domadder wär d’Haus zu Haus Sammlung vill méi effikass a bëlleg, sinn ass souwisou och fir d´Leit doheem vill méi kamoud. Och hätten d’Recyclingszenteren net néidegerweis  di Kapazitéite fir déi grouss Quantitéiten déi vun de Leit eenzel ugeliwwert ginn an déi mussen zesumme komme fir d´Quoten z´erfëllen, ze bewältegen.

Weider ginn d’Experten op Basis vun de Resultater vun der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019, déi vun der Ëmweltverwaltung beoptragt ginn ass, dovunner aus, dass doduerch dass net all déi ugeschwate Verpackungs-Offäll iwwert d´blo Tut däerfe gesammelt ginn, een net klengen Deel dovun dann an der groer Poubelle lant a verbrannt gëtt, wat zu zousätzlechen, héije  Käschte  pro Joer féiert, déi vun de Leit mussen iwwert hier Offall-Taxe bezuelt ginn.

Och wann d’Vermeidung vun Offall laangfristeg onbedéngt di richteg Approche ass, sou sollt een, mengen ech, awer och versiche méi kuerzfristeg ökologesch a wirtschaftlech sënnvoll Entscheedungen am Sënn vu Mënsch an Ëmwelt ze treffen an dat ze notzen, wat et souwisou scho gëtt a wou mir wëssen, dat et fonctionéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Ministesch di positiv Tëscheresultater di vun den Experte bezüglech dem zweete Pilotprojet (deen zanter Dezember 2019 leeft) kommunizéiert goufen, bestätegen?
 2. Huet d’Ministesch Kenntnis iwwert d‘Resultater vun enger Etüd am Optrag vu Valorlux, wouno 84% vun de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut no der automatescher Zortéierung an der Anlag kënne recycléiert ginn, datt awer nëmmen 22% vun de Verpackungs-Offäll aus der Sammlung aus z.B. engem Recyclingspark direkt recycléiert kënne ginn?
 3. Wann jo, wéi a wéini gedenkt d’Ministesch op des Erkenntnisser ze reagéieren? Sollt een net zum Beispill an Zukunft bei de Verpackungs-Offäll méi staark op di noweislech méi effikass Haus-zu-Haus Sammlung, a Form vun der bloer Tut setzen anstatt weiderhin d´Leit mat all deene klenge Verpackungen onbedéngt op d´Recyclingsparken, wou dann och nach dacks di neidesch Kapazitéit feelt, z´orientéieren?
 4. Kann d’Ministesch di zousätzlech Käschten also déi Duebel-Belaaschtung fir d´Leit confirméieren, di duerch Verpackungs-Offäll déi an der groer Poubelle  landen awer potenziell kéinte getrennt gesammelt a  recycléiert ginn, entstinn?
 5. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d’Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze änneren?
 6. Gesäit d’Regierung an deem Zesummenhang fir,  laangfristeg och weider Materialien, wéi d´Kaffiskapselen, därer, der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019 no, ëmmer méi am Offall sinn, dem Recycling zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Est ce que le système de la localisation mobile avancée (AML) n’est pas encore activé au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU)?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la localisation mobile avancée (AML).

Selon un article paru au journal « Paperjam » en septembre 2019, le Code européen des communications obligerait les États de mettre en place la localisation mobile avancée (AML en anglais) avant fin 2020. Ce système prévoirait que la connexion wifi et les services de localisation du téléphone s’activent automatiquement lors d’un appel au 112, lequel recevrait un SMS contenant l’emplacement de l’appelant.

Selon les affirmations du porte-parole du CGDIS dans le même article, le système serait techniquement prêt à être implanté au sein du Central des Secours d’Urgences (112) du CGDIS, en attente des obstacles juridiques et administratifs à surmonter.

Selon mes informations, ce système n’est pas encore activé à l’heure actuelle au sein de la Central des Secours d’Urgence (CSU).

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

 • Madame la Ministre peut-elle confirmer que ce système n’est pas encore activé au sein du CSU ?
 • Si tel est le cas, quelles sont les raisons qui empêchent l’activation de système ?
 • Si tel est le cas, dans quel délai, afin de respecter les délais légaux, Madame la Ministre envisage-t-elle l’activation dudit système ?

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Faillite vun der Firma Biocardel, wat huet den Staat recuperéiert?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.

En 2007, le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur de l’époque avait signé une convention avec la société Biocardel Luxembourg S.A. portant sur le financement et la mise à disposition d’un terrain industriel en vue de l’implantation d’une usine de production de biocarburants dans la zone industrielle du Wolser, entre Bettembourg et Dudelange.

Il était prévu que l’usine serait capable de produire environ 20 millions de litres de biocarburants par an. La société avait, en effet, bâti une usine sur le site, sans pour autant payer les entreprises ayant réalisé le projet.

L’on se doit de constater qu’après une subvention en capital de 240.000 euros de la part du ministère de l’économie sur la base des investissements déjà réalisés, la convention a été rompue en 2013. En avril 2018, la faillite de Biocardel Luxembourg S.A. fut clôturée.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Economie :

 • Monsieur le Ministre peut-il confirmer ces informations ?
 • Dans l’affirmative, l’Etat a-t-il récupéré la subvention susmentionnée à l’occasion de la faillite ?
 • Est-ce que le terrain ainsi que l’usine sont encore la propriété de l’Etat luxembourgeois ?
 • Dans l’affirmative, quelle en est l’affectation actuelle ?
 • Dans la négative, quel en a été le prix de vente ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Firwat schéckt d’Steierverwaltung de Steierbulletin net per ageschriwwene Bréif?

Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances.

Depuis des années déjà, l’Administration des contributions directes (ACD) envoie les bulletins d’imposition par simple pli fermé à la poste, malgré le fait que la loi générale des impôts (Abgabenordnung) prévoit la possibilité d’un envoi recommandé qui lui permettrait d’ailleurs, via le système « track and trace » de pouvoir retracer l’envoi et savoir si le courrier est arrivé à bon port.
Or, cela ne paraît pas déranger l’ACD outre mesure. Sans surprise d’ailleurs. Via le jeu de la présomption légale inscrite à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs, la notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi à la poste. Peu importe donc si l’envoi a effectivement été remis au destinataire.
Ce règlement opère donc un renversement de la charge de la preuve en défaveur du contribuable, lequel doit prouver qu’il résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi ne l’a pas atteint dans le délai prévu.
Les conséquences pour le contribuable n’ayant pas été touché par l’envoi sont non négligeables:
Trois jours après l’envoi court le délai de paiement d’un mois de la dette d’impôt,
Le non-paiement de la dette à son échéance entraîne de son côté des intérêts de retard,
L’obtention d’un délai de paiement est subordonnée à la présentation d’une demande dûment motivée endéans le mois précité, etc.
Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :
Sachant que les envois postaux n’arrivent pas toujours à bon port et que dans tous les cas, les courriers postaux ne sont pas tous remis endéans le délai légal de trois jours, Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il faille exclure l’envoi d’un bulletin d’imposition par lettre simple ?
Monsieur le Ministre est-il disposé à revoir les dispositions légales et réglementaires en ce sens ?
A défaut, quelles en sont les raisons ?

Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il faille digitaliser le processus d’instruction des déclarations d’impôt afin de permettre au contribuable de connaître le statut de son dossier (réception de la déclaration d’impôt, instruction en cours, en attente de pièces justificatives, instruction clôturée, bulletin envoyé etc.) et de lui permettre de faire valoir ces droits ?
Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden
Député

Wéi vill Demanden ginn et vir Bai der Police vun enger Karriär C1 an eng méi héich ze wiesselen ? Wéi eng Konditiounen mussen dës Persounen erfëllen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et au Monsieur le Ministre de la Fonction publique au sujet de la carrière de la Police grand-ducale.

En ce qui concerne le recrutement auprès de la Police grand-ducale, il existe, selon mes informations, une incohérence persistante au niveau du reclassement.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Fonction publique :

 • Monsieur les Ministres peuvent-il me dire quel est, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalité d’avancement des fonctionnaires d’Etat, le nombre actuel de demandes de reclassement de la carrière C1 vers une catégorie de traitement supérieure ?
 • Sur quelle base légale ces reclassements ont été effectués ?
 • La fonction dispose-t-elle d’un « simulateur de carrière », moyen technique permettant de calculer l’évolution de la carrière pour les policiers ? Dans l’affirmative, ce moyen est-il disponible pour tous les fonctionnaires ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Léon Gloden

Député

Ass den Här Finanzminister der Meenung datt d’Kontrolle vun der Douane ouni legal Grondlag duerchgefouert goufen ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet des contrôles douaniers à la frontière germano-luxembourgeoise.

 

Hier, la Douanesgewerkschaft est revenue sur les contrôles douaniers effectués par ses agents sur instigation du gouvernement entre le 20 mars et le 15 mai 2020 à plusieurs postes frontières. Il a présenté à cet effet un avis juridique qui conclut à l’illégalité de ces contrôles. Il note e.a. que les douaniers luxembourgeois avaient à un certain moment obtenu l’ordre d’appliquer à la lettre les consignes d’un « Einsatzbefehl » de la Bundespolizei sur le territoire luxembourgeois. Après avoir passé en revue une panoplie de conventions internationales, de textes légaux et réglementaires luxembourgeois et notamment ceux cités par Monsieur le Ministre des Finances, l’avocat à la Cour signataire de l’avis en vient à la conclusion que « aucune des dispositions légales citées [par le ministre] ne trouvent vocation à s’appliquer aux contrôles douaniers effectués à Dasbourg et Vianden, de sorte qu’ils ont été effectués en défaut de base légale. »

 

Au vu de ce qui précède et en renvoyant à mon analyse présentée en commission le 29 mai 2020, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 

 • Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas finalement que les contrôles douaniers précités ont été effectués sans fondement légal ?
 • Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il faille légiférer en la matière pour éviter que les agents de l’Administration des Douanes et Accises soient amenés à effectuer des contrôles dans l’illégalité ?
 • Quelles autres conclusions Monsieur le Ministre a-t-il tirées de cet épisode peu louable ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député