Gëtt op de Luxair-Flich kee Lëtzebuerger Crémant méi zerwéiert?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un déi Häre Ministere fir Mobilitéit a Wäibau weiderzeleeden.

Eisen Informatioun no kréien d’Passagéier op de Flich vun der Luxair amplaz vu Lëtzebuerger Crémant neierdéngs e „Quality White Sparkling Wine“ aus franséischer Produktioun mam Numm „Cuvée Spéciale Luxair“ zerwéiert.

An deem Kontext erlabe mir eis, folgend Froen un déi Häre Ministere fir Mobilitéit a Wäibau ze stellen:

 • Kënnen déi Häre Ministere confirméieren, dass op de Luxair-Flich kee Lëtzebuerger Crémant méi zerwéiert gëtt?
 • Wa jo, wat sinn d’Grënn vun dëser Decisioun zu Ongonschte vum Lëtzebuerger Wäibau?
 • No wéi enge Critèren ass deen neie Produit erausgesicht ginn?
 • A wéi engem Mooss sollen nach aner Lëtzebuerger Produiten, déi op Luxair-Flich zerwéiert ginn, duerch auslännescher ersat ginn?
 • Wëssend, dass d’Luxair e wichtege Vecteur bei der Promotioun vu Lëtzebuerger Produiten ass, wéi eng Alternativen huet d’Regierung virgesinn, fir de Verloscht opzefänken?

Här President, mir bieden Iech, eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Octavie Modert                      Françoise Hetto-Gaasch                     Léon Gloden

Deputéiert                              Deputéiert                                              Deputéierten

Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro zu der SuperDrecksKëscht  un d’Madamm Ëmweltministesch weider ze leeden.

Wie aus engem Artikel vum Repoter.lu vum 15.02.2021 ervirgeet, gëtt et am System vun der Superdreckskëscht puer Ongereimtheeten. Sou gëtt zum Beispill gesot, dass d’Firma en Monopol an der Offallentsuergung vu geféierleche Substanzen hätt, dee vun der Ëmweltverwaltung gedroen an domadder vun ons Steierzueler bezuelt gëtt. Sou soll de Personnage hannert der Firma Oeko-Service Luxemburg S.A., den Hans-Peter Walter, deen och hannert der Initiativ SuperDrecksKëscht steet, weider Firmen an der Offallwirtschaft besëtzen, wat zu engem Interessekonflikt géif féieren. Am Artikel gëtt weider op puer Problemer higedeit, zum Beispill op den Artikel 2.2 vum Offallgesetz vun 2005, deen op d’SuperDrecksKëscht zougeschnidde wär an wouduerch et zu Wettbewerbsverzerrungen kéint, bzw. géif kommen. Sou beseet den Artikel, dass Firmen di och den Offalltransport ubidden, vun der Ausschreiwung ausgeschloss sinn. Duerch dat neit Offallgesetz, wat grad an der Kommissioun diskutéiert gëtt, kéint sech d’Positioun um Marché vun der SuperDrecksKëscht, souwéi anere Bedeelegunge vun Oeko-Service, laut dem Auteur wieder stäerken, vue dass d’Gesetz virgesäit, dass all Haus mat mindestens 4 Wunnengen iwwert eng Sammelplaz fir Offall verfüge muss. Och gi weider Kritiken zu der Kontrollinstanz, de Geschäftszuele vun Oeko-Service, zu de Rechter um Wuert „Superdreckskëscht“ an dem dozougehéirege Franchise-Modell, souwéi enger Personaldecisioun gemaach.

 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Madamm Ëmweltministesch konfirméieren, dass et e Kontrakt tëschent hirer Verwaltung an der Firma Oeko-Service gëtt, dee virgesäit iwwer 11 Joer ongeféier 97 Milliounen Euro fir hir Servicer un d’Firma ze iwwerweisen?
 • Gedenkt d’Madamm Ëmweltministesch eventuelle vertragleche Verletzungen an Interessenkonflikter nozegoen, di duerch d’Firmegeflecht ronderëm den Hans-Peter Walter, di zu Wettbewerbsverzerrunge an engem, de facto, Monopol géife féieren.
 • Wie reagéiert d’Ministesch op de Virworf, dass d’Offallgesetz vun 2005 op d’Firma Oeko-Service zougeschnidde gouf, souwéi zu den eventuelle Wettbewerbsverzerrungen? Gouf an dësem Kontext d’Ausschreiwungsgesetz respektéiert?
 • Wéi wäert sech d’Positioun vun der Superdreckskëscht duerch den neie Projet de loi zum Offall veränneren?
 • Gedenkt d’Ministesch de Comité de pilotage als Kontrollinstanz ze iwwerdenken, fir dass dësen eng wierklech Kontroll ausüben ka?
 • Wie eng aner Méiglechkeete goufen a Betruecht gezu fir op de Modell vun der Superdreckskëscht am Ausland opmierksam ze maachen, anstatt iwwert en Franchise-System vu wellechem erëm d’Firma Oeko—Service profitéiert?
 • Gouf di nei Plaz an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo wat waren d’Kritären an wéi vill Bewerber gouf et fir di Plaz an leedender Funktioun vun deser Akademie?
 • Gouf di nei Plaz a leedender Funktioun an der SuperDrecksKëscht-Akademie ausgeschriwwen? Wann jo, wat en d’Krittären a wéi vill Bewerbunge gouf et fir di Plaz an dëser Akademie?

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

Paul Galles                                                                   Léon Gloden

Deputéierten                                                               Deputéierten

Wat sinn d’Ursaachen, dass d’Abrochversich zu Lëtzebuerg ëm dat Duebelt eropgaange sinn?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zu den Abréch un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weiderzeleeden.

Am Communiqué vun der Police zur „Campagne anti-cambriolage 2020/2021 » steet ze liesen, dass d’Abréch a bewunnten Haiser vun Oktober 2020 bis Januar 2021 par Rapport zur Vergläichsperiod 2019/2020 ëm 200 Fäll erofgaange sinn, vun iwwer 600 op ronn 400.  Parallel dozou sinn d’Abrochversich awer vun 240 op 450 eropgaangen.

Wann ee sech d’Statistik vun Abréch an Abrochversich zesummen ukuckt, ass d’Situatioun quasi onverännert. Mam Ënnerscheed, dass déi 200 Fäll, an deenen d’Brigangen net an d’Haus erakomm sinn, elo bei den Tentative stinn. Opgrond vun der Tatsaach, dass d’Leit duerch d‘Covid-19-Mesuren generell méi doheem sinn, ass den Abrochbilan vun der Police awer net gutt.

An an der Hallschent vun de Fäll – Abréch an Abrochversich – gouf probéiert, duerch d’Garage oder duerch de Keller an d’Haus eranzekommen, eng Virgoensweis, déi virun allem um Territoire vun der Stad Lëtzebuerg zimmlech heefeg ass, wéi d’Police weider schreift.

Am Kontext vun dësem Bilan erlaben ech mir, folgend Froen un den Här Minister ze stellen:

 • Wat sinn d’Ursaachen, dass d’Abrochversich ëm dat Duebelt eropgaange sinn?
 • A wéi enger Frequenz par Rapport zur selwechter Period 2019/2020 si vun der Police tëscht Oktober 2020 a Januar 2021 Patrulle gefuer ginn ?
 • Wéi hu sech déi zousätzlech Aufgabe vun der Police am Kader vum „Couvre-feu“ op déi regulär „Anti-cambriolage“-Patrullen ausgewierkt?
 • Wéi eng Mesure si geplangt, fir dass d’Zuel vun den Abréch an Abrochversich net nach weider eropgeet?
 • Wa gewosst ass, dass a 50 Prozent vun de Fäll duerch Garage oder Keller agebrach gëtt, wéi wierkt sech dat op d’Statistik vun de geklauten Autoen aus?
 • A wéi vill Fäll dovun kann ee vun engem Home-Jacking schwätzen?
 • Wann déi Abrochmethod duerch Garage a Keller an der Stad Lëtzebuerg besonnesch populär ass, wéi eng Quartieren si besonnesch betraff a wat ass d’Strategie vun der Police, fir géint dee Phenomen virzegoen?
 • Wéi deelen sech d’Abréch an d’Abrochversich geografesch op? Wéi ass d’Relatioun tëscht der Stad Lëtzebuerg an dem Rescht vum Land?
 • D’Policegewerkschaft SNPGL nennt de pluriannuelle Rekrutéierungsplang vun der Regierung „illusoresch“. Et wier net realistesch ze mengen, datt schon nächst Joer 200 zousätzlech Poliziste kéinten op den Terrain geschéckt ginn.  Wéi steet de Minister zu där Ausso a wéi gedenkt hien, d’Sécherheetsgefill vun de Leit ze stäerken?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Wa keen Contournement wat sinn Pläng vun der Regierung fir den Traffik zu Réimech ze entlaaschten?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, des parlamentaresch Fro zur Verkéierssituatioun am Zentrum vu Réimech un den Här François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, weiderzeleeden.

An engem Artikel am « Luxemburger Wort » vum 3. Februar ass ze liesen, datt op Säite vum Mobilitéitsministère Enn 2020 gesot gouf, et geséich ee keng Noutwendegkeet fir e Contournement ronderëm Réimech – mam Argument, mat der Saarautobunn hätt Réimech schonn eng Umgehungsstrooss. An deem Artikel steet och geschriwwen, datt ganz vill Frontalieren, virun allem där aus dem däitsche Grenzgebitt, awer guer net iwwer d’Saarautobunn fueren, mee direkt de Wee iwwer Réimech huelen, well se sech esou net dem Risiko aussetzen, op der Diddelenger Autobunn an e Stau ze geroden.

Virum Hannergrond, dass op de Wochendeeg (laut enger Etüd am Optrag vum Mobilitéitsministère vu viru véier Joer) 13800 Gefierer den Dag zu Réimech duerch d’Route de l’Europe / Rue Enz / Rue du Pont (N2/E29) – 42 Prozent dovun Duerchgangsverkéier – fueren, erlaben ech mir, folgend Froen un de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten ze stellen :

 • Wat sinn d’Grënn, déi elo zu der Decisioun gefouert hunn, de Projet vun engem Contournement fir Réimech, deen zanter ronn 20 Joer vun der Réimecher Leit gefuerdert gëtt, ad Acta ze leeën ?
 • Wat sinn d’Alternativen vun der Regierung, fir den Zentrum vu Réimech vum Trafic ze entlaaschten an esou fir méi Liewensqualitéit fir d’Awunner ze suergen ?
 • Wéi soll de Camionstrafic an Zukunft an a ronderëm Réimech geréiert ginn ? Wat ass an deem Kontext virgesinn mat der Autobunnsopfaart Schengen, déi bis elo muss vun de Camionneuren evitéiert ginn, wat de ganze Schwéierverkéier a Richtung Réimech drainéiert ?
 • Wärend geplangt ass, d’Route du Vin zu Réimech bei der Esplanade zréckzebauen an esou méi Raum fir Foussgänger a Mobilité douce ze schafen, stellt sech d’Fro no vergläichbare Mesuren fir d’N2/E29 aus Richtung Bous. Wëssend, datt den Här Minister mengen Informatiounen no de Gemengeresponsabelen an Aussiicht gestallt hat, datt d‘Route de l‘Europe géif zréckgebaut ginn, wann den Echangeur Hellange bis fäerdeg wier.

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen,

 

Léon Gloden

Députéierten

Well verbal sexuell Belästegung am ëffentleche Raum a Form vun netubruechte Bemierkungen oder Nopäifen net strofbar ass, huet d’Police rezent recommandéiert datt Fraen Nuets net sollten eleng rausgoen. Deelt d’Regierung d’Meenung datt esou Recommandatiounen eng Abdicatioun vum Rechtsstaat sinn?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

Well am Grand-Duché de sougenannte „Catcalling”, also verbal sexuell Belästegung am ëffentleche Raum a Form vun netubruechte Bemierkungen oder Nopäifen, am Géigesaz zu aneren Europäesche Länner wéi Frankräich, der Belsche oder Portugal, net strofbar ass, huet d’Police rezent recommandéiert datt Fraen Nuets net sollten eleng rausgoen.

Zu Lëtzebuerg mussen d’Täter réischt mat enger Strof rechnen am Fall vu Beleidegungen, Beréierungen oder Gewalt.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • War den zoustännege Minister am Virfeld iwwer dës Recommandatiounen informéiert?
 • Deelt d’Regierung d’Meenung datt esou Recommandatiounen eng Abdicatioun vum Rechtsstaat sinn?
 • Wa jo, wat gedenkt d’Regierung kuerzfristeg ze ënnerhuelen?

 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Laurent Mosar                                                    Léon Gloden

Deputéierten                                                        Deputéierten

Erfëllt de Repreneur vu Biocardel an der Industriezon Wolser d’Konditiounen vum “droit de superficie” ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Je me réfère à ma question parlementaire n° 2961 du 8 octobre 2020 qui traite du cas de la société Biocardel Luxembourg S.A. Comme Monsieur le Ministre de l’Economie le précise dans sa réponse, cette société s’était vue concéder un terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie par acte du 18 mars 2008. Biocardel Luxembourg S.A., société dont la faillite fut clôturée en avril 2018, avait obtenu une aide d’Etat à l’investissement à hauteur d’environ 240.000 euros – un montant qui d’après les informations transmises par Monsieur le Ministre de l’Economie n’a pu être remboursé dans le cadre de la procédure de faillite.

Dans sa réponse, Monsieur le Ministre de l’Economie explique que « la vente de la masse de la faillite a été opérée par acte notarié du 23 octobre 2017 à une société de droit privé. […] Le droit d’occupation et toutes structures édifiées sur ce terrain sont devenues la propriété de l’acquéreur privé contre payement d’un montant total de 60.000 euros. » Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Economie :

–          Pouvez-vous confirmer que le repreneur s’est vu concéder le terrain industriel dans la zone industrielle Wolser moyennant un contrat de concession d’un droit de superficie ?

–          Dans l’affirmative, le repreneur a-t-il rempli les conditions du droit de superficie ?

–          Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ? Quelles démarches est-ce que l’Etat a entrepris depuis 2017 pour assurer que le repreneur remplisse bien les conditions du droit de superficie ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

KRÉIEN D’LEIT DE CHOIX WOU SE SECH IMPFE LOOSSEN?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Gesondheet weider ze leeden.

Gëschter war bekanntlech an der Presse gewuer ze ginn datt den Osten mat Munneref och en Impfzenter wäert kréien, wat begréissenswäert ass a wat mir jo an de leschte Wochen ëfters gefuerdert haten.

Et ass awer eng Realitéit datt Munneref fir d’Awunner aus de Kantone Gréiwemaacher an Iechternach aus dem Bezierk Osten awer relativ wäit ewech ass, an datt do evtl. aner Impfzentere méi no wieren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Kann d’Regierung eis bestätegen datt et de Leit déi eng Invitatioun fir d’Impfung kréien, fräigestallt ass, a wéi engem Impfzenter si sech impfe loossen?
 2. Wann nee, ass ugeduecht datt en zweeten Impfzenter an den Osten kënnt ?
 3. Wéi eng Impfcapacitéit pro Dag ass fir den Impfzenter Munneref virgesinn ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch      Octavie Modert        Léon Gloden

Deputéiert                               Deputéiert                Deputéierten

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Am November hat d’Madamm Minister ugekënnegt en Aarbechtsgrupp géif sech mam Ausschaffe vun der Impfstrategie an der Implantatioun vun den Impfzentre befaassen.

D’Regierung war wuel mat verschiddene Gemengen a Kontakt wéinst engem Impfzenter am Osten, dono hunn déi Gemengenverantwortlech awer näischt méi vun der Regierung héieren, obwuel d’Diskussiounen deelweis ganz villverspriechend waren.

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Fro un d‘Gesondheetsministesch stellen:

Ass mëttlerweil gewosst ob en Impfzenter an den Osten soll kommen a wa jo wouhin?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

 

Françoise Hetto-Gaasch                 Octavie Modert                    Léon Gloden

Deputéiert                                        Deputéiert                            Deputéierten

Wéi sinn dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?

 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an un den Här Minister fir Energie weider ze leeden.

Nodeems et wärend enger Rei Joren Diskussioune gouf ëm den Ausbau vun den Tanklager am Mäerterter Hafen, war kuerz virun de Parlamentswalen 2018 vum deemolege Wirtschaftsminister ugekënnegt ginn, den Ausbau wier am Moment net néideg. Dës Decisioun gouf am Januar 2019 vun den zoustännege Ministere fir Wirtschaft, Ekonomie, Ëmwelt, Aarbecht an Energie bestätegt, mam Argument datt mir eis europäesch Obligatiounen am Beräich vun enger Pëtrols-Reserve géifen erfëllen.

Rezent huet den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der honorabeler Deputéiert Octavie Modert drop higedeit datt hien en Faveur vun engem Ausbau vun den Tanklageren am Mäerterter Hafe wier.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Wéi sinn dem Här Minister seng Aussoen a punkto Ausbau vun den Tanklageren am Hafen ze verstoen?
 2. Wat ass d’Positioun vun der Regierung zu dësem Thema?
 3. Gëtt et eng Ännerung par Rapport zu Situatioun vun 2019 wat eis europäesch Obligatiounen ugeet?
 4. Wier esou en Ausbau am Aklang mat der Positioun vun der Regierung par Rapport zu de fossillen Energien?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

              

Léon Gloden

Deputéierten

 

Stëmmt d’Madamm Ëmweltministesch dann elo enger Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack(Valorlux) zou?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpakungsoffäll un d’Madamm Ëmweltministesch, weider ze leeden.

Laut der EU Directive 2018/852 muss Lëtzebuerg bis 2025 65% vun dem gesamte Verpakungsoffäll a 50% vu Verpakungsoffäll aus Plastik recycléieren. Dës Quote ginn 2030 nach méi streng. Fir dës Tauxen ze erreechen huet de Ministère zesumme mat der Valorlux 2019 een éischte Pilotversuch gestart fir Erauszefannen ob duerch eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sak des Ziler kéinten erreecht ginn, an ob d’Sammelvirschrëften vun de Bierger richteg ugewannt géife ginn an et net zu enger Verschlechterung vun der Qualitéit vun de gesammelte Quantitéiten féiere géif.

Nodeems den éischte Versuch an dräi verschidde Gemengen (ländlech, urban a gemëscht) positiv Resultater geliwwert huet, ass op Verlaange vun der Emweltverwaltung en zweete komplementare Versuch an Zesummenaarbecht mat dem SIDEC an all deem sénge 46 Membersgemenge gestart ginn. Wéi aus dem rezenten Ofschlossbericht eendäiteg ervirgeet, hu sech déi positiv Resultater aus dem éischte Versuch confirméiert, ech zitéieren: „Die Resultate des Pilotprojekts zeigen, dass eine landesweite PMG-Sacköffnung wesentlich zur Realisierung der künftig von der Valorlux a.s.b.l zu erfüllenden und ggü. der Umweltbehördenachzuweisenden Recyclingquoten beitragen kann”. Den Undeel vu Plastiksverpackungen huet sech deem Rapport no erhéicht woubäi sech gläichzäiteg den Undeel vu Reststoffer, déi net doranner gehéieren an net direkt kënnen recycléiert ginn, esou guer reduzéiert (op 8,62 Gewiicht-%) huet. Domadder konnten engersäits méi Plastiksverpaackungen der Recyclingschinn zougefouert ginn an anerersäits ass d’Qualitéit och besser ginn soudass d’Zil  vu maximal 10 % Reststoffundeel, wat duerch d´Emweltverwaltung verlaangt gëtt, erfëllt ass.

Et kann een an deem Kader och nach drun erënneren, datt déi landeswäit Hausoffallanalys 2019 schonn gewisen hat, dass et nach grouss Potenzialer bei de recycléierbare Plastiksverpackungen zu Lëtzebuerg gëtt, well nach ëmmer eng signifikant Quantitéit  dovun an der groer Tonn lant. An där Analys gëtt dann och schon eng landeswäit Erweiderung vum bloe Sak ugeroden fir esou méi a besser ënner aanerem Plastikverpaackungen kënnen ze sammelen an ze recycléieren an déi europäesch Tauxen z´erfëllen.

An enger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3024 vum 22. Oktober 2020 vum Deputéierten Här Léon Gloden zu dësem selwechten Thema steet, dass nom Enn vum Pilotprojet (1. Dezember 2020) eng „definitiv Decisioun“ géif getraff ginn an, dass wann „d’Resultater positiv sinn, kann dëse System am ganze Land agefouert ginn“.

 

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Opgrond vum Rapport zu dem zweete Pilotprojet vun der Valorlux, gedenkt d’Ministesch dann elo déi ugekënnegt Decisiounen fir eng Erweiderung vun der Sammelpalette vum bloe Sack ze huelen an ze kommunizéieren? Wéini soll dat sinn, nodeems dat schon säit Enn 2018 tëscht der Emweltverwaltung an der Valorlux diskutéiert gëtt?
 2. Confirméiert d’Ministesch, datt dës Strategie een Element ass vun engem méi effiziente Sammel- a Recyclingsystem an och méi käschtegënschteg fir d’Gemengen a virun allem d´Bierger ass, wéi des Wäertstoffer weider mussen iwwert déi gro Tonn der Entsuergung zouzeféieren?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten