Gëtt an der Zukunft eppes ënnerholl fir dat et net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir d‘Groussregioun weider ze leeden.

D’COVID-19 Pandemie an déi domat verbonne Mesuren hu leider zu unilaterale Grenzschléissungen a Grenzkontrollen an der Groussregioun gefouert. Och déi dräi Nopeschlänner vu Lëtzebuerg hu vun dësem Recht Gebrauch gemaach, wat zu vill Chaos an de Grenzuertschafte gefouert huet. Säit e puer Wochen normaliséiert d’Situatioun sech lues a lues.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. Huet d’Madamm Minister scho konkret Demarchen ënnerholl fir datt et an Zukunft net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?
 2. Gedenkt d’Madamm Minister dëse Punkt op den Ordre du Jour vun enger nächster Reunioun um Niveau vun der Groussregioun setzen ze loossen, fir Mechanismen ze schafe fir datt et am Fall vun enger 2. COVID-19 Well net méi zu Grenzschléissungen a Grenzkontrollen an der Groussregioun kënnt?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

Léon Gloden

Deputéierten

Kann den Här Minister vir bannenzeg Sécherheet mir soen, wéini hien envisagéiert de Projet fir d‘Kompensatioun vun der Aarbechtszäit fir Polizisten déi op Schichte schaffen ?

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant l’accord relatif au temps de travail et de repos dans la Police grand-ducale.

L’accord du 17 juin 2019 entre les Ministres de la Fonction publique et de la Sécurité intérieure, d’un côté, et les différentes représentations du personnel de la Police grand-ducale et la Confédération générale de la Fonction publique, de l’autre côté, vise à régler la compensation de certaines contraintes liées à l’aménagement du temps de travail.

Il a notamment été retenu d’augmenter la valeur horaire de la prime d’astreinte de 10%, de doubler le montant de l’indemnité pour astreinte à domicile et d’octroyer un repos compensatoire de 5 jours par année travaillée en continu par équipes successives pour les membres de la Police.

D’après l’accord précité, l’avant-projet de loi et l’avant-projet de règlement y relatifs auraient dû être soumis au Conseil de Gouvernement au plus tard à la mi-novembre 2019.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

 • Monsieur le Ministre peut-il me dire quand il envisage de déposer les projets en question visant à transposer les différents éléments de l’accord susmentionné ?
 • Compte tenu du retard de la mise en œuvre des mesures de l’accord en question, Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que l’applicabilité des dispositions sera calculée rétroactivement au 1er janvier 2019 ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Léon Gloden

Député

Den Ament leeft eng juristesch Prozedur géint en Direkter vun der Police grand-ducale. Ass dësen Direkter suspendéiert ginn ? Wa jo, wéi huet sech dës Suspendéierung ofgespillt ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet d’une instruction judiciaire diligentée contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale.

 

Dans un communiqué du parquet de Diekirch de ce jour, on apprend qu’une information judiciaire a été ouverte contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale et que des perquisitions ont eu lieu auprès des services dépendants de la Direction générale de la Police ainsi qu’à la Direction de la Région Nord de la Police.

 

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 

 • Monsieur le Ministre peut-il confirmer ces informations ?
 • Monsieur le Ministre peut-il m’informer si ladite personne a été suspendue (i) en application de l’article 15 (1) de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ou (ii) d’office ? Dans le premier cas de figure, cette suspension a-t-elle été prononcée ab initio (i) par Monsieur le Ministre et sur proposition de quelle instance, ou (ii) par le directeur général de la Police grand-ducale ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Léon Gloden

Député

Et ass an der Vergaangenheet widderhuelt zu Manipulatiounen vun den elektronesche Foussfesselen bäi Prisonéier komm. Wéi kënne sou Manipulatiounen verhënnert ginn?

Här President,

Esou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Justiz weiderzeleeden.

An engem „Land“-Artikel vu leschter Woch heescht et am Kontext vu haislecher Gewalt:

„Die Justiz hatte (…) geprüft, ob Inhaftierte durch den verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln während des Covid-19 Lockdown hätten nach Hause geschickt werden können. Man habe davon abgesehen, so Martine Solovieff, „weil das Sicherheitsrisiko für unsere Beamten“ zu groß schien. In der Vergangenheit sei es wiederholt zu Manipulationen gekommen, so dass Beamte die Fesseln vor Ort und an der Person überprüfen mussten; in Corona-Zeiten keine gute Situation.“

Opgrond vun dësen Ausféierungen wéilt ech folgend Froen un den d’Madamm Minister stellen:

 • Wéi vill Persounen droen aktuell eng elektronesch Foussfessel?

 

 • Wéi vill vun deene Persounen koumen op Uerder vum Untersuchungsriichter an de Genoss vun där Moossnam?

 

 • Wéi vill Persounen profitéieren vun där Moossnam an der Approche «front door» respektiv «back door»? Fir wéi eng Infraktiounen a wéi ee Strofmooss gouf dës Moossnam applizéiert?

 

 • Wéi vill vun deene Persounen goufe wéinst haislecher Gewalt verurteelt? Firwat sollt dësen Dispositif an der Kris verstäerkt a Fäll vun haislecher Gewalt zum Asaz kommen?

 

 • Wéi oft ass dës Moossnam an de leschte 5 Joer revidéiert ginn? Wéi oft gouf se nach virun enger Condamnatioun revidéiert? Wéi oft gouf se revidéiert, nodeem se direkt agesat gouf aplaz vu festem Prisong? Wéi oft gouf se revidéiert, nodeem se als sozial Reintegratiounsmoossnam agesat gouf?

 

 • Wéi ee Bilan zitt d’Madamm Minister aus der „Legalisatioun“ vun der elektronescher Iwwerwaachung duerch déi elektronesch Foussfessel?

 

 • Wann d’Madamm Procureure générale d’Etat seet, et wier an der Vergaangenheet widderhuelt zu Manipulatiounen vun deene Bracelet komm, wéi vill där Fäll gouf et an der rezenter Vergaangenheet?

 

 • Wéi kann een sech dës Manipulatioune konkret virstellen?

 

 • Wéi eng Konklusiounen zitt d’Madamm Minister aus dësen Ëmstänn?

 

 • Wéi kënne sou Manipulatiounen verhënnert ginn?

 

 • Wéi eng Evolutiounen gëtt et bäi der Entwécklung vun neien Typpen vu „Foussfessel“ respektiv Iwwerwaachungsdispositifen? Envisagéieren déi zoustänneg Servicer nei Hard- a Softwaren anzekafen?

Mat déiwem Respekt,

Leon Gloden

War d’Regierung am Virfeld informéiert ginn dass D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) op Bréissel plënnert?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Ausseminister weider ze leeden.

D‘CHAFEA (European Commission’s Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency), eng europäesch Institutioun mat Sëtz op der Cloche d’Or, huet ugekënnegt datt Ufank 2021 hir ronn 80 Employéë sollen op Bréissel plënnere fir do an der nei geschaafter „European Innovation Agency“ integréiert ze ginn.

Déi Mataarbechter vun der CHAFEA déi net wëlle mat op Bréissel wiessele solle gehollef kréien eng aner Platz zu Lëtzebuerg ze fannen oder vum Chômage profitéiere kënnen.

An de leschte Joren huet Lëtzebuerg gestruewelt fir europäesch Institutiounen am Land ze halen, well d’EU Mataarbechter dat selwecht verdénge wéi zu Bréissel, d’Liewenskäschten awer 10,5% méi héich sinn. Den Ausseminister huet sech d’lescht Joer dowéinst agesat fir d’EU-Employéeën an huet ugekënnegt datt d’Regierung géif dru schaffe fir hinne besser Liewens- an Aarbechtskonditiounen ze bidde fir datt de Grand-Duché weiderhi géif attraktiv bleiwe fir europäesch Institutiounen.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 1. War d’Regierung am Virfeld iwwer d’Decisioun vun der Chafea informéiert ginn? Wa jo, waren Alternativen ugebuede ginn, fir datt dës Institutioun eventuell géif zu Lëtzebuerg bleiwen oder datt déi nei European Innovation Agency géif zu Lëtzebuerg ugesidelt ginn?
 2. Ass d’Regierung elo dru bedeelegt fir den Employéë vun der Chefea déi wëllen zu Lëtzebuerg bleiwen, nei Posten ze sichen?
 3. Wat ass bis elo konkret ënnerholl gi fir datt de Grand-Duché och an Zukunft soll attraktiv bleiwe fir europäesch Institutiounen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Wéi enge Krittären leien d’lëtzebuergesch Restriktiounen vir kleng Butteker zu Gronn? Ass d’Unzéiungskraaft vu grousse Shoppingzenteren net genee sou grouss, wéi d’Opmaache vu Butteker am urbane Raum? Ass d’Regierung net der Meenung, dass dës Reegelung dem Gläichheetsprinzip zuwiderleeft?

Här Präsident,

Esou wéi den Artikel 84 vun eisem Reglement dat virgesäit, wéilte mir eng dringend parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister, d’Madamm Minister fir Gesondheet, den Här Minister fir Wirtschaft, den Här Minister fir de Mëttelstand stellen.

Rezent huet déi däitsch Regierung decidéiert, d’Ouverture vu Geschäfter bis 800m2 nees ze autoriséieren.

Géint dës Reegelung huet kierzlech de Bedreiwer vun engem Sportartikelgeschäft geklot an dëse krut an éischter Instanz  och Recht. D’Hamburger Verwaltungsgeriicht huet déi Reegelung geschter nämlech gekippt.

Och d’Verwaltungsgeriicht Sigmaringen a Baden-Württemberg huet d’Reegelung fir méi grouss Geschäfter autoriséiert, ënnert der Bedingung, dass déi Geschäfter hir Verkafsfläch op 800m2 reduzéieren.

Am Urteel vum Hamburger Verwaltungsgeriicht heescht et e.a. anerem, dass:

 • d’Gréisst vum Geschäft kee Krittär ass fir d’Unzéiungskraaft fir d’Leit festzestellen,
 • d’Unzéiungskraaft genausou gutt am stättesche Raum entstoe kann, wou vill kleng Butteker bäienee leien,
 • d’Unzéiungskraaft sech aus der Offer ergëtt,
 • d’Regierung aner, manner „incisiv“ Mëttelen huet, fir d’Verbreedung vum Virus am ëffentleche Raum anzedämmen (als Beispill gi genannt de „social distancing“, deen och bäi Verstouss ka bestrooft ginn, Mond-Nuesbedeckung etc.),
 • d’Reegeleung géif géint de Gläichheetsprinzip verstoussen.

Opgrond vun dësen Urteeler, wéilte mir folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • A wéi fern loossen sech d’Urteeler aus Däitschland op de lëtzebuergesche Kontext iwwerdroen?
 • Kann d’Regierung ausschléissen, dass et zu Lëtzebuerg zu änlechen Urteeler komme kéint?
 • Wéi enge Krittären leien de lëtzebuergesche Restriktiounen zu Gronn? Ass d’Unzéiungskraaft vu grousse Shoppingzenteren net genee sou grouss, wéi d’Opmaache vu Buttéker am urbane Raum? Ass d’Regierung net der Meenung, dass dës Reegelung dem Gläichheetsprinzip zuwiderleeft? Wa jo, wéi gedenkt d’Regierung dëser Ongläichbehandlung entgéint ze wierken?
 • Deelt d’Regierung d’Opfaassung, dass et aner, manner „incisiv“ Mëttel gëtt fir d’Ausbreedung am ëffentleche Raum anzedämmen? Wéi eng Schlëss zitt d’Regierung aus dësem Constat?

Mir bieden Iech eisen déifsten Respekt entgéint ze huelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Laurent Mosar

Deputéierten

Gilles Roth

Deputéierten

 

Tenue d’un registre par l’Administration des Douanes et des Accises lors des contrôles effectués aux frontières de notre pays

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question urgente à Monsieur le Ministre des Finances concernant la tenue d’un registre par l’Administration des Douanes et des Accises lors des contrôles effectués aux frontières de notre pays.

D’après mes informations, il semble que lors des contrôles des frontières de notre pays dans le cadre de la lutte contre Covid-19, les douaniers luxembourgeois tiennent un registre des personnes franchissant la frontière avec inscription des noms, prénoms, plaque de la voiture et motifs du franchissement de la frontière.

Dans le cadre de ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances :

– Monsieur le Ministre peut-il confirmer les faits exposés ci-dessus ?

– Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer de qui émane cette instruction ?

– Combien de personnes ont ainsi été enregistrées ?

– Quel est le but de cet enregistrement ?

– Toujours dans l’affirmative, Monsieur le Ministre considère-t-il que l’existence et la tenue d’un tel registre soient compatibles avec les principes et les règles relatifs à la protection des données personnelles ? Si oui, sur base de quelle disposition ?

– Au cas où le Ministre devait parvenir à la conclusion que la tenue du registre en question est illégale, donnera-t-il instruction de détruire tout de suite les données ainsi collectées ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden

Député

Am Kader vum der Exit-Strategie aus dem COVID-19 Confinement huet d’Regierung annoncéiert datt ab dem 20. Abrëll de Bausecteur an d’Handwierk erëm dierfen hir Aktivitéiten ophuelen, gëllt dat net och fir all Bauschuttdeponien am Land ?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës drénglech parlamentaresch Fro un den d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung weider ze leeden.

Am Kader vum der Exit-Strategie aus dem Confinement deen duerch d’COVID-19 Pandemie verursaacht ass, huet d’Regierung annoncéiert datt ab dem 20. Abrëll de Bausecteur an d’Handwierk erëm dierfen hir Aktivitéiten ophuelen.

Mengen Informatiounen no, wäerten awer bis op e Site zu Colmer-Bierg, nach keng Bauschuttdeponien am Land hir Dieren ophunn.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

 • Kann d’Regierung dës Informatioune confirméieren?
 • Wa jo, wat sinn d’Grënn fir dës Decisioun?
 • Wéi sollen d’Bauentreprisen uechter d’Land hire Bauschutt kënnen ofluede wa just eng Deponie am Land o pass?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden

Deputéierten

Ass et méiglech d’Critèren fir de Marché public ze adaptéieren sou datt een national Konstruktiounsentreprisen an der Zäit no der Coronakris ënnerstëtzen kann ?

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire concernant les soumissions à Monsieur le Ministre des Travaux publics.

Afin de relancer et de préconiser l´économie nationale dans la période d´après crise, certaines mesures viennent d´être présentées par le Gouvernement. Cependant, en ce qui concerne les dossiers des soumissions pour les travaux de construction organisés par l´État et des Communes, les procédures y applicables sont complexes et peu flexibles.  Pour y remédier, certaines adaptations pourraient être mises en place par le Gouvernement pour la période d´après-crise, tout en respectant les règlementations et directives européenne en la matière.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes :

 • Une révision des critères d’attribution de marchés –pour soutenir les entreprises nationales paraît-elle possible ? A cette fin et selon Monsieur le Ministre, une modification des critères de pondération semblerait-elle une manière de procéder ?
 • Le Ministre entend-il négocier ces critères sur le niveau européen afin de soutenir les entreprises nationales touchées par la crise ?
 • Le Ministre envisage-t-il d´adapter les différents montants, notamment les plafonds pour les marchés de grès à grès et de la procédure négociée ?

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden

Député

Firwat kënne Syndikater net genee wéi Gemengen a Staat vun Avantage bei Pachtrecht profitéieren ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

 

La loi du 2 juillet 2018 portant modification de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme et de certaines dispositions du Code civil stipule en son article premier : « Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les baux portant sur les biens ruraux appartenant à l’État et aux communes ». Il paraît que le Ministère de l’Agriculture s’est oralement exprimé qu’étant donné que les syndicats intercommunaux ne sont pas expressément visés par l’article premier de la loi susmentionnée, ceux-ci ne puissent pas bénéficier des dérogations et avantages y prévus. Cette interprétation semble être surprenante alors que les communes puissent expressément en profiter.

 

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Madame et Monsieur les Ministres :

 

–          Quelle est la position des Ministres par rapport à ces explications ?

–          Au cas où les Ministres confirment cette constatation orale, est-ce que les Ministres entendent y légiférer afin d’inclure les syndicats intercommunaux dans l’article 1er de la loi susmentionnée ?

 

Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très haute considération.

Léon Gloden

Député