Fotoalbum

Den neien Comité ass elo gewielt!

An der uerdentlecher Comitéssëtzung vum 1. Abrëll 2014 goufen déi eenzel Posten verdeelt. Hei en klengen Iwwerbléck: President: Léon Gloden 1. Vize-President: Guy Cognioul 2. Vize-President: Marc Schiltz Sekretär: Liane Felten Trésorier: Laurent Hurt Webmaster: Marc Ury

Weider liesen

Eis Generalversammlung (06/03/14)

Elei e puer Andréck vun eiser flotter an gutt besichter Generalversammlung, déi den 6. Mäerz an der Wäistuff vun der Vinsmoselle ofgehalen ginn ass. No dem obligatoreschen Réckbléck op en turbulent an awer erfollegräich Joer gouf den Owend bei engem gemittlechen Pättchen auskléngen gelooss. Des Weideren goufen laangjäreg Memberen geéiert an mir freeën eis eng Rei nei Memberen an ...

Weider liesen

Aufschlussreicher Vortrag über den Tourismus

In der Rede zur Lage der Nation hat Premierminister Jean-Claude Juncker die Wichtigkeit des Tourismussektors für die nationale Wirtschaft unterstrichen. Die CSV-Sektion Grevenmacher hatte am vergangenen 9. Mai eine Konferenz betreffend die Entwicklung des Tourismussektors in der Moselregion organisiert. Vor mehr als 70 Zuhörern, darunter viele Akteure aus der Tourismusbranche, wartete Tourismusministerin ...

Weider liesen