Info’en aus dem Gemengerot

Gemengerot vum 1. Oktober

Den 1. Oktober war Gemengerotssëtzung zu Gréiwemaacher. D’Wort huet dat hei iwwer déi Sëtzung geschriwwen (klick op d’Bildchen fir den Artikel grouss unzweisen) : Well d’Froen vun den CSV-Réit net am Artikel ernimmt gi sinn, hei den Detail dozou: Hoffnung auf neue Parkplätze im Zentrum Léon Gloden fragte den Schöffenrat wie weit die Gespräche mit der Kongregation betreffend das Gelände des alten ...

Weider liesen

Gemengerot vum 9. Juli

Vir de Gemengerot vum 9. Juli huet d’CSV d’Demande gemaach fir folgende Punkt op den Ordre du jour ze setzen: Explications concernant l’incident ayant causé des dommages au terrain de football synthétique le vendredi, 2, juillet 2010, sans préjudice quantà la date exacte, suite au lancement de marteaux. Klickt hei fir de Bréif mat der Demande ze liesen. Den 13. Juli huet d’Tageblatt ...

Weider liesen

Gemengerot vum 18. Mee

Liest hei den Artikel aus dem Wort vum 19. Mee zu der Gemengerotssëtzung den 18. Mee, an d’Richtegstellung déi den 22. Mee nodréiglech publizéiert ginn ass. Klick op d’Biller fir d’Artikelen ze liesen.

Weider liesen

Gemengerot vum 13. Abrëll

Den Dënschden 13. Abrëll war eng Gemengerotssëtzung zu Gréiwemaacher. Den Dag drop huet Wort Folgendes iwwer déi Sëtzung geschriwwen: Klick op d’Bildchen fir den Text ze liesen.

Weider liesen

Gemengerot vum 23. Februar

Liest hei wat d’Wort iwwer d’Sëtzung vum Dënschden 23. Februar schreift: Zousätzlech Erklärung zum Bericht an der Zeitun: Firwat huet d’CSV-Fraktioun sech enthale beim Vote vun der Präiserhéijung vun der Piscine? D’Gemeen muss schonns eng Rei Taxen hiewen, ewéi z.B. de Waasserpräis, duerfir soll ee net – wann et net onbedéngt néideg ass –  och nach Präisser oder Taxen hiewen ...

Weider liesen

Keen Apel fir den Duuscht iwwereg

Ech reechen hei nach den Artikel aus dem Wort zum Thema Budget 2010 no. Liest awer onbedengt a mengem leschte Post d’Originalried mam Detail vun der CSV-Kritik un der Finanzpolitik vun der Majoritéit.

Weider liesen

D’Verscholdung säit 2000 ver-35-facht

Den 5. Januar huet d’Oppositioun dierfe Stellung bezéien zum Budgetsprojet 2010 vun der Majoritéit. Nous ne pouvons pas approuver le budget rectifié 2009 et le budget 2010 au motif que la Ville de Grevenmacher doit supporter les conséquences d’une politique financière et budgétaire désordonnée et ceci malgré les avertissements des années précédentes lancés par le CSV.  A senger Ried huet de Léon ...

Weider liesen

Gemengerot vum 27. November

De Freiden 27. November huet d’Wort iwwer d’Gemengerotssëtzung vum Dag virdru geschriwwen. Klickt op d’Bildchen fir den Artikel nozeliesen. Den Detail zur Question parlementaire déi am Artikel ugeschwat gëtt (Parkingproblematik am Kader vun der Erweiderung vum Lycée) fannt Dir hei op eisem Site.

Weider liesen

Gemengerot vum 20. Oktober

De Mëttwoch 21. Oktober huet d’Wort iwwer d’Gemengerotssëtzung vum Dag virdru geschriwwen. Klickt op d’Bildchen fir den Artikel nozeliesen. Et ass awer derbäi ze soen dass d’CSV-Gemengeréit an där Sëtzung och hir Ideeën dogeluegt hun wat ee mam alen Altersheim kéint maachen, wéi zum Beispill Commerce, Wunnengen, oder awer eng Jugendherberg. An der Linn vun de Proposë vun der CSV fir de ...

Weider liesen