walen2017-bäiträg

Martine Cognioul-Loos

54 Joer Bestuet mam Cognioul Guy Mamm vun 2 Kanner Staatsbeamtin op der Gemengebeamtenkrankekeess Präsidentin vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der regionaler Maacher Musekschoul Member vun der Croix-Rouge-Sektioun Maacher Member Bezirkscomité CSF Osten Trailer Martine Cognioul-Loos Video Martine Cognioul-Loos  

Weider liesen

Solange Dumont-Binsfeld

49 Joer Bestuet mam Dumont Frank Employée op der LALUX Assurances Chancëgläicheetsdelegéierten vun der LALUX Assurances Member vun der Chancëgläichheetskommissioun Member vun der Croix-Rouge-Sektioun Maacher Member Nationalcomité CSF Member Bezirkscomité CSV an CSF Osten Trailer Solange Dumont-Binsfeld Video Solange Dumont-Binsfeld  

Weider liesen

Liane Felten “épouse Kraus”

49 Joer Bestuet mam Kraus Gaston Mamm vun 1 Meedchen Beamtin op der Zukunftskeess (fréier Kannergeldkeess) Gemengeconseillère zënter 2005 Präsidentin vun der Kulturhuef-asbl Member vum CSV Nationalcomité Member Bezirkscomité CSV an CSF Osten Sekretärin vun der CSV Maacher Trailer Liane Felten Video Liane Felten  

Weider liesen

Monique Hermes

67 Joer Jonggesellin Pensionéiert Léierin Schäffin zënter 2011 Präsidentin vun der Kulturkommissioun Engagéiert am Maacher Veräinsliewen Vize-Präsidentin vun der CSV Maacher Trailer Monique Hermes Video Monique Hermes  

Weider liesen

Laurent Hurt

40 Joer Bestuet mam Godart Mireille Privatbeamten Member an der Jugendkommissioun Member an der Verkéierskommissioun Member vun der Integrationskommissioun Member vun der Interkommunaler Integrationskommissioun vum Miseler Land Comitésmember vum CS Gréiwemaacher Comitésmember vum CRIAJ Gréiwemaacher Pompjee an Ambulancier beim CISGM Trésorier vun der CSV Maacher Trailer Laurent Hurt Video Laurent Hurt  

Weider liesen

René Huss

62 Joer Bestuet mam Jungblut Pierette Papp vun 2 Jongen Pensionéierte Buschauffer Präsident vun der Verkéierskommissioun Member an der Sportskommissioun Präsident vum Dart Club Rou’de Léiw Gréiwemaacher Comitésmember vun der CSV Maacher Trailer René Huss Video René Huss  

Weider liesen

Paul Lorenz

57 Joer Bestuet mam Renata Lorenz Papp vun 1 Meedchen Fräiberuffler (Beroder vun Entreprisen aus der Medien- a Satellitenindustrie) Präsident vum Comité des Fêtes Gréiwemaacher Member vun der Croix-Rouge SektiounMaacher Member vum Verwaltungsrot vum ORT Miselerland Member vun der Elterevereenegung aus dem LGL Trailer Paul Lorenz Video Paul Lorenz

Weider liesen

Carine Sauer

56 Joer Mamm vun 2 Kanner Infirmière (Responsabel bei Hëllef Doheem Maacher) Member vum Verwaltungsrot vum Office social Maacher Präsidentin vun der Chancëgläichheetskommissioun Sekretärin vun der Kommissioun fir den 3.Alter a sozial Froen Member am Comité  des Fêtes  Gréiwemaacher Comitésmember vun der CSV Maacher Trailer Carine Sauer Video Carine Sauer  

Weider liesen

Tom Weber

20 Joer Jongesell Student (Germanistik a nei Geschicht) Member an der Jugendkommissioun Trésorier bei der Kondschafter a.s.b.l. Aktive Member vun der Rhäifränsch a.s.b.l. Member Bezirkscomité CSV Member Nationalcomité CSJ Trésorier Bezirkscomité CSJ Osten Comitésmember vun der CSV Maacher Trailer Tom Weber Video Tom Weber

Weider liesen