CSJ

CSJ-Europameeting 17. Januar

D’CSJ, d’Jeunes Populaires, d’Junge Union an d’Jeunes CDH aus der Groussregioun, géifen sech dofir frëen dech den 17. Januar op eisem Europameeting kënnen ze begréissen! 10.00 Auer Ukommen vun den Participantën 10.30 Auer Begréissung 11.00 Auer Präsentatioun vun den gemeinsamen Iddien Débat a Präsenz vun der Europadéputéierten Erna Hennicot-Schoepges 12.30 Auer Iessen 13.30 Auer 1. ...

Weider liesen