Tom Weber

 • 20 Joer
 • Jongesell
 • Student (Germanistik a nei Geschicht)
 • Member an der Jugendkommissioun
 • Trésorier bei der Kondschafter a.s.b.l.
 • Aktive Member vun der Rhäifränsch a.s.b.l.
 • Member Bezirkscomité CSV
 • Member Nationalcomité CSJ
 • Trésorier Bezirkscomité CSJ Osten
 • Comitésmember vun der CSV Maacher
 • Trailer Tom Weber