Laurent Hurt
40, Privatbeamten
Laurent Hurt
  • Bestuet mam Godart Mireille
  • Member an der JugendkommissiounMember an der Verkéierskommissioun
  • Member vun der Integrationskommissioun
  • Member vun der Interkommunaler Integrationskommissioun vum Miseler Land
  • Comitésmember vum CS Gréiwemaacher
  • Comitésmember vum CRIAJ Gréiwemaacher
  • Pompjee an Ambulancier beim CISGM
  • Trésorier vun der CSV Maacher
  • Trailer Laurent Hurt
  • Video Laurent Hurt
Laurent Hurt