Martine Cognioul-Loos
54, Staatsbeamtin
Martine Cognioul-Loos
  • Bestuet mam Cognioul Guy
  • Mamm vun 2 Kanner
  • Präsidentin vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der regionaler Maacher Musekschoul
  • Member vun der Croix-Rouge-Sektioun Maacher
  • Member Bezirkscomité CSF Osten
  • Member vum Comité CSV Maacher
  • Trailer Martine Cognioul-Loos
  • Video Martine Cognioul-Loos
Martine Cognioul-Loos