Tom Weber
20, Student (Germanistik a nei Geschicht)
Tom Weber
  • Jongesell
  • Member an der Jugendkommissioun
  • Trésorier bei der Kondschafter a.s.b.l.
  • Aktive Member vun der Rhäifränsch a.s.b.l.
  • Member Bezirkscomité CSV
  • Member Nationalcomité CSJ
  • Trésorier Bezirkscomité CSJ Osten
  • Member vum Comité CSV Maacher
  • Trailer Tom Weber
  • Video Tom Weber
Tom Weber