• Gemengerot
  • CSV Maacher

www.csv.lu

Klickt hei fir op d'Säit vun der CSV Partei a Fraktioun ze kommen

An der Chamber

Firwat ginn d´AgentInnen an der Fonction publique net alleguer fräigestallt fir sech impfen ze loossen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här ...

Weider liesen

An der Chamber

Ass d’Lëtzebuerger Regierung da gewëllt, mat eisen däitschen Nopere gläichzezéien an och hei am Land eng Prioriséierung vun de Policebeamten bei der Impfstrategie anzeféieren?

Här President, Esou wéi den Artikel 84 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës drénglech Fro un d’Madame Minister fir ...

Weider liesen

An der Chamber

Gëtt et an eise Police-Kommissariater eng Accès-Kontroll an eng Méiglechkeet d’Visiteuren op Waffen ze kontrolléieren, esou änlech wéi et bei de Geriichter funktionéiert?

Här President, Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister ...

Weider liesen

KALENNER

Keen Evenement enregistréiert.