An der Chamber

Ass d’Madamm Ministesch sech der Urgence nom Bau vun zousätzleche Strukturen respektiv dem Ëmbau vu bestoenden Immobilien fir Jugendlech, deenen méi schwéier Vergoen zu Laascht geluecht ginn, bewosst ?

Här Präsident, Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, wéilte mir eng dringend parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch an un den Här Policeminister stellen. An engem Communiqué vum 9. Januar schreift d’Police, dass sech an der « Unité de sécurité-UNISEC » am CSEE zu Dräibuer ee Grupp vu Jugendlechen geweigert hunn, an hir Zellen ze goen. Nodeems d’Policebeamten op der Plaz versicht ...

Weider liesen

Attaques physiques et verbales contre les forces de l’ordre lors des manifestations « anti-Covid » : Combien de procès-verbaux pour rébellion et autres infractions ont été rédigés?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Madame le Ministre de la Justice au sujet des attaques physiques et verbales, voire menaces auxquelles sont exposées les forces de l’ordre. Dans le cadre des ...

Weider liesen

Wéi vill Persounen sinn aktuell am Besëtz vun enger ministerieller Autorisatioun fir de Beruff vum Psychotherapeut zu Lëtzebuerg auszeüben ?

Här Präsident,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden. Per Gesetz vum 14. Juli 2015 gouf zu Lëtzebuerg de Beruff vum Psychotherapeut offiziell unerkannt. Den Artikel 20 vum virgenannte Gesetz huet fir den Zougang zu deem Beruff, Iwwergangsbestëmmungen festgeluecht, déi wärend 3 Joer nom ...

Weider liesen

Ass virgesinn, dass an Zukunft sämtlech illegal Manifestatiounen, i.e. ausserhalb vum festgeluechte Perimeter, kuerzerhand opgeléist ginn?

Här Präsident,   Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement dat virgesäit, wéilte mir eng dringend parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Bannenzegt Sécherheet stellen. Leschte Weekend waren op en Neits Manifestatioune géint déi aktuell sanitär Moossnamen an der Stad Lëtzebuerg. Dobäi huet sech ee Rassemblement vu ronn 400 bis 500 Leit op der Gare zesumme fonnt, deen sech an der Suite iwwer ...

Weider liesen

Kann d’Regierung confirméieren, dass sech am Kontext vun den Manifestatiounen géint déi sanitär Moossnamen, Persounen befannen, déi sech rietsextreemen Tendenzen / Mouvementer zougehéiereg weisen?

Här Präsident,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement dat virgesäit, wéilte mir folgend parlamentaresch Fro un den Här Premier- a Staatsminister, d’Madamm Justizministesch an den Här Minister fir Bannenzegt Sécherheet stellen. Am Kontext vun den Manifestatiounen géint déi sanitär Moossnamen gëtt ëmmer nees drop verwisen, dass de Protest, vun rietsextreemen Mouvementer ënnerwandert ass. Eng Persoun ...

Weider liesen

Däerfen d’Gemengen a verschiddenen Zonen Aktivitéiten verbidden, fir datt dës Zonen méi propper a roueg fir d’Awunner sinn ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de l’Intérieur, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Madame le Ministre de la Justice.   Le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités expose que les fonctions propres au pouvoir municipal sont (…) ...

Weider liesen

Wéi gesinn déi aktuell sanitär Mesuren am Prisong aus ? Wéi laang gëllen dës ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question urgente à Madame le Ministre de la Justice et à Madame le Ministre de la Santé concernant la vaccination des détenus. Le 10 novembre 2021, le directeur de l’Administration pénitentiaire a évoqué au sein de la Commission de la Justice ...

Weider liesen

Eisen Informatiounen no, hunn d’Gemengen keng Informatiounen iwwer Persoun, déi hir Walrecht geriichtlech oder anescht oferkannt kruten. Kënnen d’Madamm an den Här Minister mir erklären wéi d’Gemengen solle verifizéieren, dass déi betraffe Leit hir Walrecht net verluer hunn? Wéi kann ausgeschloss ginn, dass dës Persounen awer un der Kollekt deelhuelen?

Här President,   Esou wéi den Artikel 81 vum Chambersreglement et virgesäit, biede ech Iech dës dringend parlamentaresch Fro un den Här Premier- a Staatsminister an un d’Madamm Inneministesch weiderzeleeden.   An enger Circulaire n°4055 vum 5. November 2021, huet d’Madamm Inneministesch Instruktiounen iwwer de Verlaf vun der Ënnerschrëftekollekt en vue vun engem méigleche Referendum un d’Gemengen ...

Weider liesen

Dubai 2020 soll eng Fënster sinn, fir Lëtzebuerg a seng Produktiounen engem Weltpublikum virzestellen. Da wär et dach normal, dat nëmme Lëtzebuerger Wäiner a Crémanten am Lëtzebuerger Pavillon ugebuede ginn. Aus wéi engem Grond ass dat net esou, a firwat ginn och Net-Lëtzebuerger Wäiprodukter ugebueden ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Wäibauminister, den Här Wirtschaftsminister an den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weider ze leeden. An der Schengen Lounge vum Lëtzebuerger Pavillon op der Expo 2020 zu Dubai fënnt een, nieft enger Selektioun u Lëtzebuerger Wäin a Crémant, eng ganz Rëtsch Wäiner aus ...

Weider liesen

Wat plang den Här Mobilitéitsminister, fir den ëffentlechen Transport an der Regioun ronderëm Bäerdref ze verbesseren?

Dräi Stroosse féieren aus Bäerdref eraus. Just eng dovun ass de Moment ouni Aschränkungen op : Dat ass d’Landstrooss a Richtung Iechternach. D’Strooss op Konsdref ass wéinst engem Chantier mat roude Luuchte just eespuereg befuerbar, an den CR 364 a Richtung Vugelsmillen ass zanter den Iwwerschwemmunge vum 15. Juli gespaart, well den Hang gerutscht ass. Engem Zeitungsartikel vum 2. November no misst dës Strooss ...

Weider liesen