An der Chamber

Wéi kann een Attacken a Menacen op d’Personal vum CPL verhënneren ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question urgente à Madame la Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure. D’après un communiqué de presse diffusé ce 30 juin 2022 par l’Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg, six ...

Weider liesen

Gëtt aktuell zu Lëtzebuerg KI am Justizberäich agesat?

Här President,   Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement dat virgesäit, bieden ech Iech folgend parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizministesch weiderzeleeden.   An engem rezenten Artikel aus der „Süddeutsche Zeitung“ iwwerschriwwen mat „Sortiermaschinen“ geet rieds vu kënschtlecher Intelligenz (KI) a wéi dës Technologie an Zukunft am Justizberäich kéint agesat ginn. Dat kéint de Richteren hir ...

Weider liesen

Wéi huet sech d’Zuel vun de Better generell an méi speziell bei den Urgence-Better pro 1.000 Awunner an de leschten 10 Joer entwéckelt?

Här President, Esou wéi et am Artikel 80 vum Chambersreglement virgesinn ass, géing ech Iech bieden, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsministesch weiderzeleeden. Eisen Informatiounen no koum et an de leschte Wochen an de Klinicken dacks zu laange Waardezäiten, bis e Bett fräi war fir Patienten, déi no enger Consultatioun an der Urgence hu missen stationär opgeholl ginn. Verschidde Patienten hu ...

Weider liesen

Säit 6 Méint sinn Delai de Remboursement der CNS bei minimum 6 Wochen. Wéi steet et de Moment mam recrutement vun neiem Personal?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit bieden mir Iech dës parlamentaresch Fro un den Här Minister social Sécherheet weider ze leeden. Laut Informatioun vum Repondeur vun der CNS ass den Delai de Remboursement minimum 6 Wochen. En Zoustand deen Säit Uganks dësem Joer unhëlt. Laut Aussoe vum zoustännege Minister vum Mäerz 2022 ass et engersäits bedéngt duerch eng Hausse vun den ...

Weider liesen

Wéi gesäit d´Madamm Ministesch d´Entwécklung vum Réckgang u verschidde Services de proximités am ländleche Raum? Wéi wëllt d´Regierung géint dës Entwécklung virgoen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwer méiglech Fermeturë vu Banken un d´Madamm Finanzministesch weiderzeleeden. Eisen Informatiounen no sollen an noer Zukunft de Bankautomat vun der Post an d’Filiale vun der Raiffeisen Bank zu Iechternach zougemaach ginn.  De Bankautomat gëtt anscheinend op Grond vun de rezenten Iwwerfäll op sou ...

Weider liesen

Stëmmt et datt verschidden Affer vun der Héichwaasserkatastroph bis haut, trotz Zousoen vun der Regierung, keng finanziell Ënnerstëtzung kritt hunn?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert Héichwaasser vum Juli 2021 un Madamm Inneminister, den Här Minister fir Mëttelstand an d’Madamm Minister fir Famill an Integratioun weiderzeleeden. D’Héichwaasserkatastroph am Juli lescht Joer huet a verschiddene Géigende vum Land extrem Schied hannerlooss vun deem esouwuel Privatleit, ...

Weider liesen

No der Héichwaasserkatastroph krute verschide Gemenge vun de versprachenen Hëllefen fir hir eege Schied zum Deel ze decken nach näischt iwwerwisen. Wat sinn d’Grënn dofir ?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro iwwert Héichwaasser vum Juli 2021 un Madamm Inneminister weiderzeleeden. D’Héichwaasserkatastroph am Juli lescht Joer huet a verschiddene Géigende vum Land extrem Schied hannerlooss vun deem esouwuel Privatleit, Baueren, Geschäftsleit an och Gemenge betraff waren. D’Regierung hat alle Concernéierte ...

Weider liesen

Wéi vill Softair Waffe goufen an de leschte 5 Joer vun der Police beschlagnaamt ?

Monsieur le Président,   Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Madame le Ministre de la Justice concernant un indicent récent dans le nord du pays.   Lors d’un incident qui s’est récemment produit dans le nord du pays, un homme a tiré des balles en plastique sur un ...

Weider liesen

Wéi ginn Aggressiounen a Vandalismus momentan an der Schoul thematiséiert ?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet de comportements agressifs relevés notamment dans les écoles fondamentales. Il ...

Weider liesen

Innerhalb vun net mol enger Woch sinn hei am Land zwee Bancomate gesprengt ginn. Schafft d´Regierung mat de Bedreiwer vun de Bankautomaten zesummen, fir eng gemeinsam Léisung vum Problem ze fannen?

Här President, Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden. Innerhalb vun net mol enger Woch sinn hei am Land zwee Bancomate gesprengt ginn, als éischt zu Käerjeng (scho fir d´zweet op der selwechter Platz) an duerno zu Esch-Sauer. An de leschte Jore koum et ëmmer erëm zu esou Sprengungen hei ...

Weider liesen