An der Chamber

Parlamentaresch Fro zu den Ännerungen op der Linn 30 tëscht Lëtzebuerg a Waasserbëlleg vum Françoise Hetto-Gaasch an Léon Gloden

Op der Linn 30 tëscht Lëtzebuerg a Waasserbëlleg fale vum 10. Dezember d’Arrêten zu Wecker a Mënsbech op verschiddene Coursen wäsch. D’Deputéiert Hetto a Gloden froen ob dat definitiv ass an ob dat wierklech derwäert ass just fir 4 Minutten ze spueren. Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons ...

Weider liesen

Parlamentaresch Fro vum Léon Gloden

An enger Versammlung vum Infrastrukturminister zu Waasserbëlleg war de Camionstraffik zu Waasserbëlleg ee Sujet. Firwat kann déi Bréck net fir Camione mat engem bestëmmten Tonnage zougemaach ginn ? Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre ...

Weider liesen

Äntwert op Parlementaresch Fro zu den Detailer iwert de Lycée Munneref vum Martine Hansen a Léon Gloden

Réponse du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à la question parlementaire N° 3013 des Députés Martine Hansen et Léon Gloden Ad 1) et 2) : Comme pour toute nouvelle création de lycée, j’ai confié au service de l’enseignement secondaire et secondaire technique de mon ministère l’élaboration du projet du futur lycée à Mondorf-les-Bains. M. Camille ...

Weider liesen

ÄENTWERT OP QP VUM LEON GLODEN ZUR VERDUEBLUNG VUN DER SCHLEIS ZU GRÉIWEMAACHER

Réponse de Monsieur le Ministre François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, à la question parlementaire N°3049 du 2 juin 2017 de Monsieur le Député Léon Gloden Dans sa question parlementaire, l’honorable Député s’inten-bge sûr l’article paru dans le « Luxemburger Wort » en date du 1″ juin 2017 qui fait mention d’une étude préalable en matière ...

Weider liesen