An der Chamber

Äntwert op Parlementaresch Fro zu den Detailer iwert de Lycée Munneref vum Martine Hansen a Léon Gloden

Réponse du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à la question parlementaire N° 3013 des Députés Martine Hansen et Léon Gloden Ad 1) et 2) : Comme pour toute nouvelle création de lycée, j’ai confié au service de l’enseignement secondaire et secondaire technique de mon ministère l’élaboration du projet du futur lycée à Mondorf-les-Bains. M. Camille ...

Weider liesen

ÄENTWERT OP QP VUM LEON GLODEN ZUR VERDUEBLUNG VUN DER SCHLEIS ZU GRÉIWEMAACHER

Réponse de Monsieur le Ministre François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, à la question parlementaire N°3049 du 2 juin 2017 de Monsieur le Député Léon Gloden Dans sa question parlementaire, l’honorable Député s’inten-bge sûr l’article paru dans le « Luxemburger Wort » en date du 1″ juin 2017 qui fait mention d’une étude préalable en matière ...

Weider liesen

Question parlementaire vum Léon Gloden an Emile Eicher iwwert Gratis Crèchen

Gratis Crèchen : Wat bedeit dat fir d’Gemengen an d’Plazen an de Crèchen ? Vun der nächster Rentrée un sollen d’Crèche fir Kanner bis 4 Joer deelweis gratis ginn. D’CSV Deputéiert wëlle wëssen ob net de Risk besteet, dass et a ville Strukturen u Plaze feelt an och wéieen Impakt dat op de Budget vun de Gemengen huet. Sinn d’Gemengen informéiert ? (méi…)

Weider liesen